Dnes je 22. 9. 2017    Svátek má Darina
 
 » MBG  »  Odborná způsobilost

Odborná způsobilost

V souvislosti s platností zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech je společnost MBG BONUSIA, a.s. zapsána v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů u České národní banky jako pojišťovací agent s registračním číslem 001343PA. Všichni naši poradci splnili podmínky pro úspěšné složení zkoušek odborné způsobilosti a v tomto registru jsou rovněž uvedeni.

Dne 14. 1. 2013 jsme získali Osvědčení o registraci investičního zprostředkovatele u ČNB, bez kterého by podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření nebylo možno sjednávat II. a III. pilíř penzijní reformy. Po získání registrace jsme požádali o zápis do seznamu vázaných zástupců pro naše poradce, kteří splnili zákonem dané podmínky pro uzavírání smluv důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření.

Naše společnost zároveň naplnila všechna kritéria pro zahrnutí do seznamu školicích zařízení a specializovaných profesních institucí poskytujících vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a má oprávnění ČNB k organizování odborných zkoušek pro základní, střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti.
 

Odborná zkouška ZKS

Účelem zkoušky je prokázání znalostí odborného minima pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti. Tuto zkoušku lze vykonat v MBG BONUSIA, a.s.

Termíny zkoušek 

1. čtvrtletí 2017   13. února 13. března  
2. čtvrtletí 2017   10. dubna 15. května 12. června
3. čtvrtletí 2017   11. září -  
4. čtvrtletí 2017    9. října 13. listopadu  

Přihláška na zkoušky odborné způsobilosti.

 

Ochrana osobních údajů

MBG BONUSIA, a.s. je v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. zaregistrována jako zpracovatel osobních údajů.

 

Reklamační řád a politika řízení střetu zájmů


Reklamační řád
Pravidla řízení střetu zájmů - DPS
Pravidla řízení střetu zájmů - INVESTICE
Pravidla řízení střetu zájmů - SÚ