Dnes je 21. 11. 2017    Svátek má Albert
 
 » MBG  »  Odborná způsobilost

Odborná způsobilost

V souvislosti s platností zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech je společnost MBG BONUSIA, a.s. zapsána v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů u České národní banky jako pojišťovací agent s registračním číslem 001343PA. Všichni naši poradci splnili podmínky pro úspěšné složení zkoušek odborné způsobilosti a v tomto registru jsou rovněž uvedeni.

Dne 14. 1. 2013 jsme získali Osvědčení o registraci investičního zprostředkovatele u ČNB, bez kterého by podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření nebylo možno sjednávat doplňkové penzijní spoření. Po získání registrace jsme požádali o zápis do seznamu vázaných zástupců pro naše poradce, kteří splnili zákonem dané podmínky pro uzavírání smluv doplňkového penzijního spoření.

Naše společnost zároveň naplnila všechna kritéria pro zahrnutí do seznamu školicích zařízení a specializovaných profesních institucí poskytujících vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a má oprávnění ČNB k organizování odborných zkoušek pro základní, střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti.
 

Odborná zkouška ZKS

Účelem zkoušky je prokázání znalostí odborného minima pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti. Tuto zkoušku lze vykonat v MBG BONUSIA, a.s.

Termíny zkoušek 

1. čtvrtletí 2017   13. února 13. března  
2. čtvrtletí 2017   10. dubna 15. května 12. června
3. čtvrtletí 2017   11. září -  
4. čtvrtletí 2017    9. října 13. listopadu  

Přihláška na zkoušky odborné způsobilosti.

 

Ochrana osobních údajů

MBG BONUSIA, a.s. je v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. zaregistrována jako zpracovatel osobních údajů.

 

Reklamační řád a politika řízení střetu zájmů


Reklamační řád
Pravidla řízení střetu zájmů - DPS
Pravidla řízení střetu zájmů - INVESTICE
Pravidla řízení střetu zájmů - SÚ